Najlepsze lokaty bankowe.

Lokaty

Lokata pieniężna jest oprocentowanym dochodem, którego celem jest zamrożenie określonej sumy pieniędzy na określony czas w celu uzyskania od tego zysku. Form lokat jest wiele i potencjalny klient bez najmniejszego problemu może wybrać taką lokatę, która da mu największy zysk. Lokata z dopłatą jest jedną z lokat pozwalających na lokowanie wolnych środków pieniężnych. Jej cechą charakterystyczną jest to, że kapitał jaki uda nam się na tej lokacie zgromadzić możemy uzupełniać poprzez wpłacanie na lokatę określonych kwot jakie zostały określone w umowie. Taka umowa lokaty z dopłatą określa jaka jest kwota podstawowego wkładu, jaka jest częstotliwość i wielkość dopłat. Oprocentowanie lokaty uzależnione jest od okresu trwania lokaty, zaś odsetki nalicza się od tego jaki był wkład początkowy, a także jakie są wkłady uzupełniające od momentu ich wpłacenia.

Lokaty odnawialne i nieodnawialne.

Lokata terminowa jest umową jaka jest zawierana pomiędzy klientem, a bankiem. Jej przedmiotem jest możliwość lokowania pieniędzy przez klienta na czas jaki został określony w umowie. Na koniec okresu umowy bank daje nam gwarancje, że wypłaci nasze pieniądze zgromadzone na lokacie łącznie z odsetkami jakie zostały do nich doliczone. Ten typ lokat można podzielić na lokaty odnawialne, kiedy po zakończeniu terminu lokaty automatycznie się ją odnawia i na lokaty nieodnawialne, kiedy po zakończeniu terminu lokaty pieniądze zostają zwrócone do klienta. Wypłacenie środków przed terminem zakończenia lokaty zazwyczaj niesie za sobą konsekwencję w postaci utraty części, a nawet i całości odsetek jakie zostały zgromadzone na lokacie.

Lokata dynamiczna jest rodzajem lokaty bankowej, w której klient może wycofać się zanim zakończy się okres jej trwania. I co ważne takie wycofanie się przed czasem nie stanowi niebezpieczeństwa dla klienta w postaci utraty zgromadzonych odsetek. Jeżeli chodzi o oprocentowanie tejże lokaty jest ono coraz większe w zależności od okresu jej trwania. Bardzo często lokata dynamiczna nazywana jest lokatą progresywną. W przypadku lokaty rentierskiej klient podpisuje z bankiem umowę, że jego pieniądze będą lokowane na lokacie przez dłuższy termin. Bank natomiast zobowiązuje się wypłacić odsetki jakie naliczy do wkładu wniesionego na lokacie w określonych w umowie odcinkach czasu.

Lokata dwuwalutowa, znana jest również jako lokata Dual Currency Deposit. Za jej pomocą można lokować wolne środki pieniężne i opiera się ona na tak zwanych opcjach walutowych. W tym przypadku mamy do czynienia z połączeniem transakcji terminowej dwóch walut z lokatą. Na lokatę trzeba wpłacić minimalnie kwotę dziesięciu tysięcy złotych, ale w wielu bankach ta kwota może być nawet dwa razy większa. Czas na jaki zakłada się taką lokatę wynosi najczęściej od dwóch tygodni do jednego roku. W umowie mamy określoną kwotę lokaty i jej oprocentowanie. Wskazany jest także początkowy kurs wymiany walut.