« Kredyty konsolidacyjn… | Strona domowa | Ochrona przy kredycie… »

Kredyt w rachunku kredytowym.

Kredyt w rachunku kredytowym jest kredytem, w przypadku którego konieczne jest otwarcie odrębnego rachunku kredytowego. Na ten rachunek mają być wykonywane dyspozycje i przeksięgowania. Takiego rodzaju kredyty udzielane są przeważnie na krótki i średni termin. Dzięki temu, że bank prowadzi oddzielny rachunek dla konkretnego kredytu, może w bardziej przejrzysty sposób kontrolować ten kredyt, monitorować spłaty i sprawdzać jak ten kredyt jest wykorzystywany. Kredyt w rachunku kredytowym może być udzielany w kilku rodzajach. Może zostać udzielony jako kredyt docelowy, który jest przeznaczony na sfinansowanie z góry określonej transakcji. Można go udzielić również jako kredyt na wymagane zobowiązania, czy też jako kredyt kasowy, który udziela się w przypadku, kiedy w kasie chwilowo brakuje gotówki. Kredyt w rachunku kredytowym może być również udzielany jako kredyt sezonowy, czy też jako linia kredytowa. W przypadku linii kredytowej kredytobiorca ma możliwość zadłużenia się do określonego limitu kwotowego jaki został określony w umowie jaką podpisał z bankiem. Taki kredyt zaciągnięty w formie linii kredytowej może być przeznaczony na dowolny cel i można go zaciągnąć w różnym terminie, na bankowe-nowinki.com.pl jest wiele wpisów na wyżej wymieniony temat.

Linia kredytowa.

Linia kredytowa jest jednym z produktów bankowych jakie finansują działalność klientów. Polega ona na tym, że bank daje możliwość kredytobiorcy do zadłużenia się do wysokości limitu jaki został określony wcześniej w umowie. Kredytobiorca natomiast ma prawo do korzystania z tego kredytu w miarę tego jakie są jego potrzeby. W rezultacie polega to na tym, że kredyt wypłacany jest bez spełniania jakiś warunków, bez załatwiania dodatkowych procedur, ani też bez konieczności badania zdolności kredytowej. Z punktu widzenia klientów największą zaletą linii kredytowej jest bardzo szybki dostęp do finansowania. Podstawowa forma linii kredytowej daje możliwość zaciągania kredytów w kwocie jaka jest ograniczona jedynie przyznanym przez bank limitem. Wartość sumaryczna zadłużeń w banku nie może być większa od limitu jaki został przyznany. Linia kredytowa może mieć charakter odnawialny, kiedy spłata części zobowiązania powiększa limit środków dostępnych do wypłaty i charakter nieodnawialny, kiedy z linii kredytowej można skorzystać tylko raz.