Kredyt w rachunku kredytowym.

25 10 18 - 13:31

Kredyt w rachunku kredytowym jest kredytem, w przypadku którego konieczne jest otwarcie odrębnego rachunku kredytowego. Na ten rachunek mają być wykonywane dyspozycje i przeksięgowania. Takiego rodzaju kredyty udzielane są przeważnie na krótki i średni termin. Dzięki temu, że bank prowadzi oddzielny rachunek dla konkretnego kredytu, może w bardziej przejrzysty sposób kontrolować ten kredyt, monitorować spłaty i sprawdzać jak ten kredyt jest wykorzystywany. Kredyt w rachunku kredytowym może być udzielany w kilku rodzajach. Może zostać udzielony jako kredyt docelowy, który jest przeznaczony na sfinansowanie z góry określonej transakcji. Można go udzielić również jako kredyt na wymagane zobowiązania, czy też jako kredyt kasowy, który udziela się w przypadku, kiedy w kasie chwilowo brakuje gotówki. Kredyt w rachunku kredytowym może być również udzielany jako kredyt sezonowy, czy też jako linia kredytowa. W przypadku linii kredytowej kredytobiorca ma możliwość zadłużenia się do określonego limitu kwotowego jaki został określony w umowie jaką podpisał z bankiem. Taki kredyt zaciągnięty w formie linii kredytowej może być przeznaczony na dowolny cel i można go zaciągnąć w różnym terminie, na bankowe-nowinki.com.pl jest wiele wpisów na wyżej wymieniony temat.

 
Read More